UAB „Telšių gelžbetonis“ diegia atsinaujinančius energijos išteklius
Nuo 2023 m. liepos mėnesio UAB „Telšių gelžbetonis“ pradėjo įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Telšių gelžbetonis“ Nr. 02-011-K-0171.
Projekto tikslas – didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies gamybą galutiniame įmonės visos energijos suvartojime. Projekto metu bus įdiegta 300 kW galios saulės elektrinė, kuri užtikrins energijos gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių.
UAB „Telšių gelžbetonis“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą pasiekdama projekto finansavimo sutartyje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2022-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).
Projekto pavadinimas: „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas UAB „Telšių gelžbetonis“
Projekto vykdytojas: UAB „Telšių gelžbetonis“
Bendra projekto vertė: 234 294 Eur
Skirtas ES finansavimas: 119 920 Eur
Projekto vykdymo pradžia: 2023-07-24
Projekto vykdymo pabaiga: 2025-06-30