Pasirašyta sutartis dėl finansavimo

Bendrovė 2014-09-01 pasirašė su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra PROJEKTO „Betoninių ir gelžbetoninių gaminių gamybos kokybės vadybos sistemos sukūrimas" (NR. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-496) FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTĮ.

Atlikto projekto metu bus paruošta betono ir gelžbetonio gaminių kokybės vadybos sistemos dokumentas.

Numatyta atlikti:

Peržiūrėti standartus, norminius dokumentus ir rekomendacijas naudojamas kokybės sistemai. Parengti kokybės vadybos bendruosius reikalavimus ir reikalavimus dokumentacijai. Aprašyti vadovybės atsakomybę, kokybės politiką, bei organizacinę struktūrą. Aprašyti išteklių vadybą, produkto realizavimą, monitoringą. Aprašyti žaliavų, technologinio proceso ir pagamintos produkcijos kokybės kontrolės savybių nustatymo bei atitikties įvertinimo būdus.

VP2-1.3-ŪM-05-K priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.