Informacija bendrovės akcininkams


      Informacija apie įvykusį akcininkų susirinkimą.

      2011 m. balandžio mėn. 25 d. įvyko UAB „Telšių gelžbetonis“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris patvirtino bendrovės 2010 metų finansinę atskaitomybę.
 
      Susirinkime taip pat buvo aptarti kiti svarbiausi įmonės ūkinės - gamybinės veiklos klausimai.

      Su susirinkimo priimtų sprendimų dokumentais galima susipažinti bendrovės buveinėje, įmonės darbo valandomis.


      Smulkiųjų akcininkų dėmesiui !

      Norintys parduoti savo turimas akcijas, kreipkitės tel. 8-686-89492.